Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
37.8MB

Earth is Worth

Koliko mogućnosti pružaju platforme poput eTwinninga dokazuje i projekt koji je nastao razradom ideje o obilježavanju Dana planeta Zemlje. Suradnjom kolegica Alenke Miljević, dr. sc. Gordane Medunić i Vide Bilogrević Gatolin proveden je eTwinning projekt "Earth is Worth". Osim što smo zajedno s učenicima izradili mnoštvo materijala, pokazale smo da itekako cijenimo i koristimo mogućnosti online suradnje osnovnih škola iz raznih dijelova Hrvatske s Geološkim odsjekom Prirodoslovno - matematičkog fakulteta i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Kolegica Medunić izradila je motivacijski video o tlu i onečišćenju tla te o posljedicama na živi svijet, učenici OŠ Ive Andrića i OŠ braće Radić, Bračević učili su uzorkovati tlo, izradili su i zapisnik o uzorkovanju, kao i video tutorijal "Uzorkovanje tla" na hrvatskom i engleskom jeziku. Izrađeni su i video uratci o problemu onečišćenja prirode na engleskom i na hrvatskom jeziku, kao i prezentacija iste tematike. Na kraju, učenici su izradili i englesko - hrvatski rječnik u Book Creatoru. Uzorci su analizirani u NZJZ dr. A. Štampar.

Alenka Miljević
OŠ braće Radić, Bračević
Croatia

Vida Bilogrević Gatolin
OŠ Ive Andrića
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC