Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
6.4MB

Lokacija: nepoznata

Stanovnici našeg planeta mobilniji su nego ikada. Radno mjesto više nije nužno vezano uz određenu lokaciju, a naš se svijet tijekom 21. stoljeća globalizacijom i umrežavanjem uistinu pretvorio u „globalno selo“. Geografija, njeni prirodni i društveni aspekti važniji su nego ikada, posebno kao područje izučavanja u obrazovnom sustavu. Jedna od temeljnih vještina nameće se i snalaženje u prostoru, a sukladno tome i upotreba široko rasprostranjenih (digitalnih) geografskih karata te baza podataka vezanih uz same lokacije. Naš je cilj učenike uključene u prezentiranu aktivnost osposobiti za samostalno služenje digitalnim geografskim kartama, kreiranje vlastitih tematskih karata, obogaćujući ih multimedijskim sadržajima. Učenici će upotrebljavati svoje analitičke vještine kako bi ispravno locirali sve zadane točke, zatim optimizirati pravac kretanja, stvarajući optimalni kružni put za zamišljenog dostavljača paketa. Do krajnjeg proizvoda učenici dolaze terenskim istraživanjem i kreiranjem personaliziranog zemljovida uz pomoć kartografskih aplikacija. Jedan od ciljeva interaktivnog izlaganja svakako jest i prezentacija primjera multidisciplinarnog pristupa u obradi geografskih sadržaja (geografija, matematika, IKT). Snalaženjem u prostoru (uporaba geografske karte kao izvora znanja), tumačenjem dostupnih izvora podataka, usvajanjem metoda istraživačkog učenja, te svrsishodnom upotrebom IKT-a učenici se osposobljavaju za nastavak njihovog školovanja, ali i zanimanja budućnosti.

Mirna Kovačić
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

Ivan Piskač
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC