Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
61.4MB

Aplikacija Renderforest – stvaralaštvo i kreativnost u digitalnom okružju

U interaktivnom izlaganju „Aplikacija Renderforest – stvaralaštvo i kreativnost u digitalnom okružju“ autorica će predstaviti alat Renderforest i mogućnosti njegove primjene u suvremenoj nastavi. Renderforest je višenamjenska mrežna platforma za izradu iznimno vizualno dojmljivih i funkcionalnih digitalnih sadržaja - visokokvalitetnih videozapisa, animacija, logotipa, grafika, prezentacija, predložaka za vizualizaciju glazbe i mrežnih stranica uz vrlo jednostavnu uporabu za osobe bez osobitih profesionalnih znanja i vještina s područja digitalnoga dizajna te uz relativno malo uloženoga vremena. Aplikacija nije osmišljena kao alat za potrebe nastave i obrazovanja, niti je to njezino ciljano tržište, ali se bogatstvo ponuđenih predložaka, grafičkih izvora i mogućnosti autorici pokazalo iznimno korisnim, poticajnim i kreativnim izvorom u različitim nastavnim situacijama, oblicima nastave te stvaralačkim zadatcima namijenjenima učenicima. Uz predstavljanje alata i njegovih mogućnosti, interaktivno izlaganje usmjereno je i na predstavljanje autoričinih i učeničkih stvaralačkih radova izrađenih u navedenom alatu za potrebe nastave Hrvatskoga jezika (izrada logotipa projektnoga tima, različite vrste videosadržaja animacijskoga i prezentacijskoga karaktera, iznimno zabavnih glazbenih vizualizacija, oblikovanje naslovnice književnoga predloška, digitalnih postera, plakata i letaka).

Aplikacija sadrži znatan edukativni potencijal u okvirima suvremenoga nastavnoga procesa usmjerenoga na učenika, a kod učenika je izazvala iznimno pozitivnu povratnu reakciju i motivaciju da baš u ovome alatu, uz mnoge druge istovremeno ponuđene, iznesu vlastiti doživljaj i viđenje pročitanoga književnoga teksta, sažetak obrađenih sadržaja učenja ili da vlastiti literarni rad predstave u novome digitalnome obliku.

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC