Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »

Igrifikacija ankete za procjenu digitalne zrelosti škola

PREZENTACIJA: http://dragon.foi.hr/cuc2021

U sklopu projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) djeluje i modul vezan uz igrifikaciju koja predstavlja proces uvođenja koncepata računalnih igara u druge procese primarno s ciljem povećanja motivacije korisnika. U sklopu tog modula, razvijena je računalna igra Put do e-Škole u koju je ukomponirana anketa za procjenu digitalne zrelosti škola s intencijom vrednovanja stupnja integracije digitalne tehnologije u život i rad škole od strane samih učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. U izlaganju će se dati pregled procesa razvoja i testiranja računalne igre i predstaviti preliminarni rezultati.

Markus Schatten
Fakultet organizacije i informatike
Croatia

Bogdan Okreša Đurić
Fakultet organizacije i informatike
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC