Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
15.3MB

Nezaboravno obiteljsko putovanje

Ovim izlaganjem prikazat će se primjer iz prakse u kojem je prioritet suvremena nastava usmjerena na učenika. Obrazovni sadržaj koji je tema izlaganja bio je projektni zadatak učenika 3. razreda osnovne škole, a moguće ga je provesti i sa starijim učenicima. Zamisao je bila staviti učenike u stvarnu životnu situaciju u kojoj trebaju isplanirati sve faze savršenog obiteljskog putovanja od priprema za put, realizacije do povratka kući. U izlaganju će biti prezentirani koraci u radu na zadatku kao i rezultati rada korištenjem digitalnih alata. 1.KORAK- anketa među ukućanima kako bi se uvažile želje svih 2. KORAK- planiranje koje sadrži tri faze: - gdje i kako će se putovati. - troškovnik (poveznice iz kojih mogu saznati točne udaljenosti, cijene karata za različita prometna sredstva i sl.) - vremenski plan (poveznica na primjer vremenskog plana neke putničke agencije) 3. KORAK je izrada prezentacije u nekom digitalnom alatu za izradu plakata ili prezentacija (PowerPoint, Sway, Adobe Spark, Canva…). 4. KORAK – Predstavljanje obiteljskog putovanja U izlaganju će biti prikazani i kriteriji vrednovanja rada koji su učenicima bili dostupni prije početka rada. Ovaj kompleksan zadatak u početku se učinio jako zahtjevnim za devetogodišnjake, ali oni su ga izvrsno prihvatili, ozbiljno odradili i prezentirali na zavidnoj razini. Ovaj primjer iz prakse pokazao je da pristup dodatnim izvorima i korištenje resursa s interneta poboljšava kvalitetu učenja, učenik postaje aktivni sudionik procesa učenja, učenje je zabavnije, rezultati kreativniji, a mogućnost razmjene znanja velika.

Nives Bogdan
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia

Zdenka Jerković
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC