Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
39.6MB

Živimo održivo - održivost smo mi

Ovim interaktivnim izlaganjem prikazat će se projektne aktivnosti jednogodišnjeg međunarodnog eTwinning projekta Let's Live Sustainably/Živimo održivo.

Aktualna tema privukla je veliki broj visoko motiviranih, stručnih, kreativnih, inovativnih europskih učitelja koji su se uključili i prihvatili priliku učenike poučavati održivom razvoju, ne samo na razini teorije već stjecanjem kompetencija kroz aktivno sudjelovanje.

Projekt je učenike potaknuo da kritički promišljaju, izraze svoje mišljenje, pokrenu inicijativu, da shvate važnost odgovornog ponašanja prema okolišu i prirodi, sebi, svome tijelu i zdravlju, da razvijaju pozitivne društvene vrijednosti, kao što su tolerancija, humanost, odgovornost, inkluzija, solidarnost, pravednost, ravnopravnost, uvažavanje.

Iako je projekt još aktivan te je u završnoj fazi, dio učitelja i učenika već je nagrađen nacionalnim oznakama kvalitete što dokazuje da su ispunjeni traženi kriteriji poput pedagoške inovativnosti, uključenosti u kurikulum, kvalitetne suradnje među projektnim partnerima, uporabe suvremene tehnologije i da projekt ima kvalitetne rezultate i učinke.

Ovo izlaganje prikazat će na koji su način postignuti svi navedeni kriteriji, koja se metodologija koristila u radu s učenicima, kako je projekt integriran u kurikulum, na koji način je ostvarena suradnja i komunikacija između sudionika u projektu, kako je izvršena evaluacija i diseminacija projekta.

U izlaganju će autorice prikazati kako su provedbom raznovrsnih projektnih aktivnosti osuvremenile rad u svojim razrednim odjeljenjima i ostvarile brojne odgojno-obrazovne ishode u nastavnim predmetima i međupredmetnim temama.

Sudionici će se upoznati s brojnim digitalnim alatima koji su korišteni tijekom rada na projektu (Canva, Genially, Wordwall, Google Sites, Google slides, Google forms, Flipsnack, Bookcreator, Kahoot, Padlet, Answergarden, WordCloud, Wakelet, ChatterPix, Badgemaker, Tricider, emaze…)

Nives Bogdan
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia

Edita Rizvan
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC