Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pdf
15.1MB

Glazbena umjetnost na daljinu - izazovi digitalnog oblika nastave

Za postizanje boljih akademskih rezultata važno je analizirati odnose između raznih elemenata učinkovite nastave te podupirati individualni rast i promicanje pozitivnog obrazovnog konteksta za sve sudionike uključene u proces učenja i poučavanja. Iako se važnost digitalne pismenosti najviše ističe kroz STEM područje, njena uloga i primjena nije ništa manje zastupljena u humanističkom, odnosno umjetničkom području, poput Glazbene umjetnosti. U smjeru navedenog, kako bi se ispitalo zadovoljstvo i utjecaj nastave Glazbene umjetnosti na daljinu na stavove nastavnika i učenika, sustručnjaci navedenog područja odlučili su provesti ankete na državnoj razini s ciljem provjere unaprijed zadanih nul hipoteza istraživanja. Po završetku analize, zadane hipoteze su obrađene parametrima deskriptivne statistike pri čemu je uočena visoka statistička razlika u procjeni mišljenja nastavnika i učenika, što u konačnici ukazuje na daljnju potrebu razvijanja i usavršavanja metoda poučavanja nastave Glazbene umjetnosti i primjene dodatnih digitalnih alata, kako na daljinu, tako i u izvornoj praksi.

Ivana Petravić
Gimnazija Velika Gorica
Croatia

Ozana Bijelonjić
XV. gimnazija, Zagreb
Croatia

Marko Majstorović
I. gimnazija, Zagreb
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC