Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
532KB

Baam, baam, Baamboozle!

Cilj radionice je predstaviti zabavan online alat Baamboozle. Baamboozle je jednostavan alat za stvaranje zanimljivih edukativnih kvizova s elementima igre. Prikladan je za rad u razredu, ali i u nastavi na daljini preko bilo koje videokomunikacijske aplikacije.

Alat se može koristiti za ponavljanje ili učenje nastavnih sadržaja čime nastavni proces postaje zabavno iskustvo te se razvija suradničko učenje i natjecateljski duh.

Učenici se ne trebaju prijavljivati i stvarati svoj korisnički račun, a prilikom samostalnog učenja pristupaju preko poveznice koju im je podijelio učitelj.

Može se primijeniti u svim nastavnim predmetima, a pokazao se motivirajućim za učenike nižih i viših razreda. Edukativne igre možemo prilagoditi prema kurikulumu, ali i vlastitim potrebama. Moguće ga je koristiti u svim preglednicima, a korisnici kreiraju svoj račun preko e-mail adrese.

Na početku radionice sudionici će se aktivnim sudjelovanjem u kvizu upoznati s osnovnim funkcionalnostima alata što će biti poticaj za izradu, uređivanje i podjelu kreirane edukativne igre s ostalim polaznicima radionice.

Tijekom radionice ćemo polaznicima:

- pokazati sučelje digitalnog alata, - objasniti mogućnosti pretraživanja baze izrađenih kvizova i razliku između plaćene i neplaćene verzije alata, - pokazati, na našim primjerima iz prakse, mogućnosti primjene u nastavi (kviz, prezentacija, samostalno učenje) i načine dijeljenja izrađene edukativnog kviza.

Polaznici će na kraju pokazati svoju kreativnost osmišljavajući i stvarajući vlastiti edukativni kviz primjenjiv u vlastitoj nastavi.

Marinka Mlinarić
OŠ Veliki Bukovec
Croatia

Gordana Lohajner
OŠ Veliki Bukovec
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC