Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
5.7MB

Održivi razvoj kroz odgovornu potrošnju papira

U sklopu školskog projekta Gimnazije Karlovac “Održivi razvoj kroz odgovornu potrošnju papira“ u suradnji s nastavnicima, stručnim suradnicima i učenicima definirane su aktivnosti koje treba poduzeti u svrhu poboljšanja upravljanja raspoloživim resursima. Naime, potrebno je osvijestiti da nema besplatnih resursa. Čak i kad nam se čini da ne plaćamo nešto, možda nam nešto drugo bude uskraćeno jer smo bez odgovornosti trošili. Tako su troškovi škole za papir (papir za nastavu A4 i A3 formata, higijenske potrepštine u vidu wc papira i papira za ruke) narasli do te mjere da se za njih troši novac koji škola zaradi od učeničkog servisa. Taj bi novac trebao biti namijenjen za dodatna ulaganja, nikako za tekuće troškove. Cilj projekta bio je definirati održivu količinu papira kojom bi pokrili potrebe svakodnevnog funkcioniranja škole, sagledati mogućnosti primjene digitalnih tehnologija kako bi se smanjila potrošnja papira te razviti svijest učenika o odgovornijoj potrošnji općenito. Projekt je proveden kroz tri etape koje su uključivale istraživanje učenika i tri radionice: izrada vlastitog papira, izrada recikliranih ukrasa te matematika proizvodnje i potrošnje papira. Projekt se izvodio u okviru SRO-a te je dodatan cilj bio povećati međusobnu podršku razrednika. Naime, u okviru Školskog razvojnog plana za 2020./2021. godinu postavljen je cilj potaknuti rad aktiva razrednika kako bi se povećala međusobna podrška iz više razloga: olakšati novim kolegama razredničke poslove, pomoći iskusnijim kolegama u radu s novim tehnologijama, potaknuti kvalitetnije izvođenje nastave SRO-a, ostvariti ishode međupredmetnih tema u nastavi, a prije svega skinuti sa zaduženja razrednika svojevrsnu stigmu.

Zrinka Tomašković
Gimnazija Karlovac
Croatia

Snježana Fištrović
Gimnazija Karlovac
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC