Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pdf
3.5MB

The Green Micro:bit

Projekt The Green Micro:bit – Gremi nastao je u okviru strateških partnerstava za škole programa Erasmus +, ključna aktivnost KA229. Projekt je proveden u suradnji s OŠ Vižmarje Brod iz Ljubljane u Sloveniji i OŠ Đuro Pilar iz Slavonskog Broda i trajao je od listopada 2018. do kolovoza 2021. Ciljevi su projekta podići svijest o ekološkim pitanjima u školi i zajednici u okviru održavanja ekoloških aktivnosti, unaprijediti digitalne kompetencije učenika i učitelja, promovirati inovativne metode učenja, njegovati kritičko mišljenje o ekološkim problemima, poticati „zeleni kurikul“ i ekopedagogiju u školi te jačati europsku suradnju između različitih škola. Ciljevi su ostvareni kroz niz mobilnosti, aktivnosti i radionica za učenike i učitelje koje su uključivale korištenje IKT-a. Učenici svih škola su s učiteljima izradili „ zeleni zid“, poučnu stazu i vjetrenjaču u svojim školama, e-knjigu i suvenire koje su za vrijeme mobilnosti u Slavonskom Brodu prodavali na Katarinskom sajmu. Učenici su naučili koristiti tehnologiju mikrobitova i improviziranoga sustava za navodnjavanje zelenoga zida. Pomoću alata Canve izrađivali su e-knjigu, a uz pomoć kviza Kahoot su provjeravali što su tijekom projekta učili i naučili. Sam je projekt obuhvatio sedam aktivnosti, od toga je šest uključivalo boravak u partnerskim školama, dok je zadnja aktivnost odrađena virtualnim putem zbog pandemije koronavirusa. Učitelji i učenici svih triju škola su kroz tri dana sudjelovali na tri završne videokonferencije putem e-Twinninga kako bi zaokružili cijeli projekt i pokazali što je sve tijekom trajanja projekta odrađeno i koji su rezultati i zaključci postignuti.

Tanja Đurić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Marija Legac
Osnovna škola Gračani
Croatia

Vlatka Suhina
Osnovna škola Gračani
Croatia

Jelena Andrić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Dražena Raguž Šimurina
Osnovna škola Gračani
Croatia

Kristina Gajski
Osnovna škola Gračani
Croatia

Ivana Zelić
Osnovna škola Gračani
Croatia

Dalibor Dedić
Osnovna škola Gračani
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC