Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
2.9MB

Zelena informacijska tehnologija u službi održivog razvoja

U ovom radu će se govoriti o pojmu zelene informacijske tehnologije, o razlozima zašto razmišljati „zeleno“ i u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije te će se prikazati dio rezultata istraživanja koje se odnosi na poznavanje i primjenu koncepata zelenog IT-a u školama Republike Hrvatske. Pojam „Green IT“ (green information technology) ili zelena informacijska tehnologija se prvi puta spominje 1992. u SAD-u kada je američka Agencija za zaštitu okoliša pokrenula Energy Star, dobrovoljni program koji je imao za cilj poticati tvrtke i pojedince da razmišljaju i djeluju „zeleno“ u području primjene IKT-a. Zelena informacijska tehnologija se može definirati kao ekološki prihvatljiv i odgovoran način uporabe informacijske tehnologije u poslovnim procesima. Cilj zelenog IT-a je minimizirati negativan utjecaj IKT-a na okoliš dizajniranjem, proizvodnjom, rukovanjem i odlaganjem računala i druge opreme na ekološki prihvatljiv način. U praksi to znači da se u proizvodnji opreme izbjegavaju opasni materijali, da se maksimizira energetska učinkovitost tijekom životnog vijeka proizvoda te da se promiče biorazgradivost neiskorištenih i zastarjelih proizvoda. Svjesni smo činjenice da primjena IKT-a u školama sve više raste, a ta je primjena posebno povećana unazad dvije godine uslijed pojave COVIDA 19.Optimalna primjena IKT-a je neposredno povezana s održivim razvojem i očuvanjem planeta Zemlje za buduće generacije. Svojim ponašanjem svaki korisnik IKT-a svjesno ili nesvjesno utječe na to. U radu će se prikazati rezultati istraživanja koje je provedeno u ožujku 2020. u školama RH, čiji je cilj bio saznati stupanj informiranosti o zelenom IT-u i primjenu osnovnih koncepata zelenog IT-a u svakodnevnom radu u školi.

Nataša Magdalenić
OŠ Stjepana Radića Bibinje
Croatia

Iva Naranđa
II. osnovna škola Čakovec
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC