Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
1.9MB

Breakout from the unsafe Internet

U mnoštvu dostupnih digitalnih alata nije više problem ovladati nekim alatom nego ga svrsishodno upotrijebiti. Učenici bolje uče u stvarnim situacijama, a kako to često nije moguće (niti preporučljivo kad je u pitanju internetska sigurnost), simulacije stvarnih situacija su idealan način za intenziviranje doživljaja i iskustva učenja. Potaknuti učenike na učenje, stvoriti zanimljivo okruženje, a pri tome olakšati sebi vrednovanje postignutog nije nastavnicima uvijek jednostavan zadatak, ali ne i nemoguć. Kroz ovo izlaganje bit će predstavljena interaktivna igra Breakout from the unsafe internet (Bijeg s nesigurnog interneta), namijenjena za učenike završnih razreda osnovne i svih razreda srednje škole koji se svakodnevno služe društvenim mrežama. Tema igre je sigurnost na internetu, a sudionicima izlaganja će biti pružen metodički i tehničko-izvedbeni uvid u samu igru. Igra je izrađena pomoću niza Google alata (sites, forms, slides, maps), alata za izradu digitalnih lokota i šifri i aplikacije za generiranje lažnih virtualnih razgovora. Nakon uspješno riješenih svih zadataka, sudionici igre (kao i ovog predavanja) dobivaju certifikat koji je automatski generiran pomoću dodatka za Google forms.

Mihaela Kelava
Gimnazija Bjelovar
Croatia

Emina Grmić
Tehnička škola Bjelovar
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC