Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
5.0MB

EE Pavlekica i ja

EE Pavlekica i ja (1. EE pAvleKiCa I JA - 1. EE AKCIJA) je prva akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, a ideja je nastala tijekom učenja o električnom i elektroničkom otpadu, pravilnom zbrinjavanju i prenamjeni elektronike koju svakodnevno koristimo gdje su učenici pokazali veliko zanimanje za temu. U kurikulu nastave informatike učenici nakon petog razreda argumentiraju i procjenjuju važnost zbrinjavanja elektroničkoga otpada te objašnjavaju postupke njegova zbrinjavanja. Kako svi koriste mobilne uređaje i to im je blisko, kao izvrsna se motivacija pokazao razgovor o brojčanom stanju mobitela koje su učenici promijenili do sada. Od petog do sedmog razreda učenici na jednom primjeru uočavaju da na njih dvadesetak imamo preko stotinu odbačenih/zaboravljenih/pokvarenih uređaja. Kroz dijeljenje iskustava, izradu plakata i web stranica, osmišljavanje "Poučne QR staze" gdje skeniranje QR kodova vodi do službenih stranica o ee otpadu, kvizova i načina zbrinjavanja, preko lijepljenja izrađenih plakata, učenici se u kombinaciji učenja i sudjelovanja u provedbi akcije aktivno upoznaju s tijekom cijelog procesa od ideje do realizacije. Ujedno nam je kao Eko školi fokus upoznati i poticati učenike za čuvanje okoliša organiziranjem akcije s ciljem promicanja životnih pogleda i radnih navika. Informiranjem javnosti i sudjelovanjem u predviđenoj aktivnosti, aktivno sudjeluje i lokalna zajednica. Trebamo težiti i mijenjanju nastavnog procesa kako nastava ne bi bila jednolična, a učenici bili motiviraniji. Ciljanim akcijama koje su učenicima bliske i koje imaju vidljive rezultate doprinosimo poboljšanju same nastave, a kod učenika budimo i interes za praktičan rad koji im nedostaje.

Marija Klokočar
Osnovna škola Pavleka Miškine
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC