Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
98.3MB

Novi način rada

Kroz ovo izlaganje htjeli bismo sudionicima pokazati kako je od jednog e-twinning projekta o šahu, nastao stručni skup kojeg je podržala i Agencija za odgoj i obrazovanje. Htjeli bismo pokazati kako smo za vrijeme online nastave u proljeće 2020. radili s učenicima od 5. do 8. razreda, kako smo e-twinning projekt povezali s nastavom, kako smo zajedno s učenicima učili raditi na novim stvarima, kako su ih oni prihvatili i što su, na kraju, sami učenici rekli o novom načinu učenja.

Marija Zubec
Osnovna škola Žitnjak
Croatia

Siniša Režek
Osnovna škola Žitnjak
Croatia

Ante Vlašić
Osnovna škola Žitnjak
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC