Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
34.3MB

Biciklinom po gradu, plućima daj snagu!

Ovim ćemo interaktivnim izlaganjem predstaviti projekt učenika i nastavnika Medicinske škole u Varaždinu pod nazivom „Biciklinom po gradu, plućima daj snagu!“. Projekt je za cilj imao povezivanje brige o zdravlju i brige o okolišu te njihovo promicanje u lokalnoj zajednici. Ostvaren je radom učenika u sklopu više predmeta (Etika, Građanski odgoj i obrazovanje, Geografija) te izvannastavne aktivnosti GLOBE programa, a cijelim su se projektom protezali ishodi međupredmetnih tema (održivi razvoj, upotreba IKT-a, građanski odgoj i obrazovanje, zdravlje, osobni i socijalni razvoj). Stalan motiv projekta bio je odgovorno i svrhovito korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije koja je dostupna svim učenicima u svakom trenutku. Ovom ćemo prilikom prikazati na koji smo način implementirali mobilnu fitnes aplikaciju Endomondo u projekt potaknut okolišnim problemom u gradu Varaždinu, na koji smo način koristili društvenu mrežu Instagram u promidžbi ciljeva projekta te kako smo snimljenim videom motivirali učenike škole za sudjelovanje.

Jadranka Težački
Medicinska škola Varaždin
Croatia

Mirela Turk
Medicinska škola Varaždin
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC