Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
4.1MB

U mreži, a nisam riba

Cilj radionice je upoznati se s konceptom e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme te njihovom prilagodbom za potrebe vlastitog nastavnog predmeta. Radionica je zamišljena praktično kako bi nastavnici mogli upoznati konkretne primjere e-Škole scenarija poučavanja te osmisliti njihovu primjenu i/ili prilagodbu. Dio nastavnih predmeta nije obuhvaćen međupredmetnim temama, niti su svi predmeti prisutni u svim aktivnostima. U radionici ćemo pružiti podršku nastavnicima u promišljanju primjene i prilagodbe aktivnosti iz e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Radionica će imati kraći uvodni dio kako bi se polaznici radionice upoznali s konceptom e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Nakon toga slijedi radionički dio u kojemu će polaznici izabrati jedan od e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme te uz pomoć drugih polaznika radionice i voditelja osmisliti ili prilagoditi aktivnost potrebama vlastitog nastavnog predmeta. Izradi materijala pristupit će se individualizirano, imajući u vidu konkretan nastavni predmet. Dodatni cilj radionice je pružanje podrške u povezivanju i umrežavanju nastavnika različitih nastavnih predmeta kako bi se osnažio cjeloviti razvoj učenika i naglasila životna primjena školskih sadržaja.

Goran Hajdin
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

Dijana Oreški
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

Dijana Plantak Vukovac
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC