Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
65.6MB

Obrni učionicu I pažljivo slušaj!

Edpuzzle je besplatan digitalni alat namijenjen za izradu interaktivnih video materijala. Idealan je kod metode obrnute učionice kako bi učenici aktivnije sudjelovali u nastavi a učenici s teškoćama više puta,svojim tempom pregledali video.Za učitelje koristan jer video sa objašnjenjem novih sadržaja podijele za dz te sljedeći sat mogu uvježbavati sadržaje kao i pomoći učenicima koji nisu ovladali sadržajem iz videa.Može se koristiti u svim nastavnim predmetima,zanimljiv je nastavnicima stranih jezika kod razvijanja vještine slušanja kod učenika. Dostupni su video materijali koji se nalaze u sklopu alata, ali također se može učitati i obraditi vlastiti materijal.Video, možete skratiti ili preurediti kako vam odgovara. Prilikom uređivanja možete ubacivati svoje komentare i upute učenicima a zatim možete ubacivati pitanja (pitanja sa ponuđenim odgovorima ili pitanja otvorenog tipa).Nastavnik ima evidenciju koliko puta je učenik pogledao video, odgovore na pitanja.Alat je izuzetno korisna i prikladan za vrednovanje učeničkih postignuća, jednostavan za upotrebu i što je jako važno besplatan. U uvodnom dijelu radionice polaznici će upoznati osnovne pojmove i mogućnosti alata kao i već gotove materijale predavača koji su primijenjeni u nastavi.

Nakon uvoda polaznici će izraditi korisnički račun i upoznati se sa izgledom i mogućnostima samog alata uz pomoć i usmjeravanje predavača. Polaznici će samostalno izraditi lekciju koristeći sve navedene opcije koje pruža alat (pronaći video, urediti ga, postaviti sve vrste pitanja, podijeliti rad sa ostalim polaznicima). Nakon radionice polaznici će biti osposobljeni samostalno koristiti digitalni alat.

Maja Knez Vranić
OŠ"Vladimir Nazor"Pisarovina
Croatia

Blanka Špeglić

Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC