Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
12.5MB

Održivi razvoj uz Minecraft

Popularna igra Minecraft, za koju je većina učenika čulo ili igralo, može biti korisna u edukaciji učenika o značenju i važnosti održivog razvoja. Kao predložak će biti korištena lekcija o samoodrživom gradu u sklopu Minecraft Education Edition-a. Polaznici radionice će naučiti osnovne naredbe i akcije te će u ulozi učenika pratiti upute agenta i šetati samoodrživim gradom. Kroz grad, koristeći svoj avatar, polaznici će biti upoznati s farmom i održivim razvojem hrane. Vidjeti će primjer pročišćavanja vode u samoodrživom gradu. Budući da su pčele bitne za oprašivanje cvijeća i život na planeti, polaznici će naučiti postavljati sami svoje košnice pčela te saditi cvijeće, povrće i proučavati načine navodnjavanja. Polaznici će šetati šumom koja ima 40 godišnji održivi ciklus i u kojoj će ih drvosječa upoznati s pilanom. Polaznici će susresti održivu kuću koja je izgrađena od održivih materijala i agent će im objasniti što se sve može promijeniti u gradnji domova kako bi pridonijeli energetskoj učinkovitosti. Polaznici će, u sklopu ove lekcije, istražiti alternativne izvore energije kao što su hidroelektrane i vjetroelektrane.

Sanja Ivanac
Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar
Croatia

Vanja Novosel
Srednja škola Jastrebarsko
Croatia

Irena Peruš
Osnovna škola Ljubo Babić
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC