Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
18.9MB

Epidemije virusa

Cilj je upoznati građu virusa kroz virtualnu stvarnost koristeći VR naočale. Upoznati koncept matematičkog modeliranja koristeći se digitalnim alatima.

Zadani cilj će se postići kroz radionice i razmjenom ideja u skupinama i među skupinama.

Svaka skupina će proći kroz sve radionice.

1. Kako izgledaju virusi? – Upoznati građu virusa kroz virtualnu stvarnost koristeći VR naočale. 2. Koliko su virusi veliki? - Izračunati oplošje virusa (kugle) pomoću programa dinamičke geometrije. 3. „Bolest stajanja“ Potencije – Predstaviti najjednostavniji način širenja epidemije virusa. 4. Model širenja virusa korištenjem kockice - Grafički prikazati podatke. 5. Izrada kugle za kupanje koja pomaže u bori protiv virusa – Umetnuti fotografije ostvarenja aktivnosti na online zid Padleta. 6. Zašto kugle za kupanje pršte i pjene se? – Načiniti videozapis pokusa i izraditi digitalni pano na online zidu Padleta.

Leopoldina Vitković
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia

Branka Burazer
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia

Ksenija Orešković
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC