Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
88.6MB

MineClass

U šk. god. 2020./2021. učenici Osnovne škole Zorke Sever sudjelovali su u radu na Minecraft Education Edition platformi. Zahvaljujući tome, imali su priliku, i u ovako izazovnoj godini, za razvoj vlastitih kompetencija kroz sudjelovanje u projektima, kroz upoznavanje novih virtualnih prijatelja, slušanje zanimljivih suradnika i predavača, kroz prve korake u programiranju i izgradnji svjetova unutar Minecraft Education Edition-a. Cjelokupna aktivnost, koja je uključivala različite edukativne programe, sudjelovanje u raznim projektima, zajedničke izgradnje svjetova nastala je zahvaljujući priključivanju učiteljice matematike u program Microsoft Innovative Expert, koja im je na taj način i omogućila pristup Microsoft Office alatima. Ovim interaktivnim izlaganjem želim vam predstaviti učinak koji je program Microsoft Innovative Expert, odnosno, rad na projektima vezanima za Microsoft Education Edition, imao na računalno promišljanje i kreativnost mojih učenika, na moj osobni i profesionalni napredak, a posebno na našu školu, jer ona postaje mjesto na kojem učenici stječu iskustva netipična za većinu hrvatskih škola.

Elvisa Sekulić
Osnovna škola Zorke Sever
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC