Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pdf
2.2MB

Suradničko poučavanje programiranja za najmlađe

Početno učenje programiranja uvijek je izazov za učitelje. Suradničko istovremeno poučavanje dviju učiteljica na različitim lokacijama u online okruženju osmišljeno je kako bi kroz igru i međusobnu komunikaciju i suradnju učenike ohrabrili u prvim programerskim koracima na način da ih prave igrajući se i to u online okruženju u kojem je osim njihove prave učiteljice prisutna i učiteljica na udaljenoj lokaciji i drugi učenici. Osnovni cilj ovakvog rada je poticanje suradnje kako među učiteljima tako i među učenicima koji uče na našem primjeru. Kroz izlaganje će biti prikazane aktivnosti koje su odrađene kroz četiri radna webinara za učenike pod nazivom Programiranje za najmlađe i Programi(g)ranje održanih u sklopu međunarodne inicijative Meet & Code u organizaciji udruge Suradnici u učenju.

Kristina Slišurić
OŠ "Matija Gubec" Cernik
Croatia

Valentina Blašković
Prva osnovna škola Ogulin
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC