Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
45.4MB

Digitalna zrelost škola u Hrvatskoj: što smo naučili iz vrednovanja u 2020.?

Nakon završetka pilot projekta e-Škole dobilo se mnoštvo vrijednih podataka koji pokazuju trenutno stanje digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj, ali isto tako i ukazuju na smjer u kojem je potrebno ići kako bi se digitalna zrelost škola podigla. Temeljem povratnih informacija iz pilot projekta Fakultet organizacije i informatike (FOI) je u suradnji s CARNET-om revidirao Okvir za digitalnu zrelost škola, a kao rezultat, značajno je unaprijedio i pripadajući instrument za samoprocjenu digitalne zrelosti škola. Koristeći novostvoreni instrument, sve škole u Hrvatskoj su tijekom svibnja 2020. godine napravile samoprocjenu svoje digitalne zrelosti, a tijekom lipnja i srpnja 2020. godine od strane CARNET-a i Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI), akademskog partnera na projektu e-Škole, provedeno je vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola na uzorku od 250 škola odabranih slučajnim uzorkom.

U predavanju će se staviti naglasak na rezultate samoprocjene i vanjskog vrednovanja, te efikasnost novog instrumenta za samoprocjenu digitalne zrelosti škola. Nadalje, kroz rezultate će se prikazati i pojedini aspekti revidiranog Okvira za digitalnu zrelost, važnost i povezanost pojedinih domena i elemenata, sustava preporuka za podizanje digitalne zrelosti škole, te važnost i utjecaj menadžmenta škole na njenu digitalnu zrelost.

Autor(i):

Nina Begičević Ređep
Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu

Prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep redovita je profesorica i dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je informacijske znanosti, a završila je i poslijediplomski znanstveni studij Menadžment poslovnih sustava.

Sudjelovala je kao voditeljica/suvoditeljica/suradnica na više od dvadeset domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (Horizon 2020, INTERREG, Erasmus, HRZZ, Tempus, IPA, EUREKA i dr.). Trenutno vodi projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom «Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja – HELA», a sudjeluje i na projektu e-Škole u okviru kojeg vodi tim za razvoj Okvira digitalne zrelosti škola kao i provođenje vrednovanja digitalne zrelosti škola.

Igor Balaban
Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu

Igor Balaban je izvanredni profesor na FOI-u, voditelj Laboratorija za napredne tehnologije u e-učenju, te voditelj Povjerenstva za e-učenje na FOI. Sudjelovao je u mnoštvu europskih i nacionalnih projekata, a nekoliko ih je i koordinirao. Autor je i koautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova te surađuje s Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije (JRC IPTS) kao vanjski stručnjak za DigComOrg i DigCompEdu okvire i SELFIE alat. Njegovo glavno područje interesa je učenje uz potporu tehnologije s posebnim naglaskom na prilagodljivost i personalizaciju u okruženju za učenje, te digitalnu transformaciju obrazovnih institucija. Također se bavi različitim aspektima procjene uspješne implementacije informacijskih sustava.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC