Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Cijeli program »

Uvod u svijet EU projekata

Financiranje projekata iz sredstava EU fondova popularna je tema u medijima, no često je već prva zapreka u tome nedostatak informacija kako od ideje doći do projekta prihvatljivog za EU financiranje te kako kasnije uspješno provesti projekt. Na ovoj radionici saznat ćete na koji način svoju ideju možete pretvoriti u uspješan EU projekt, na što sve treba obratiti pažnju u provedbi kako bi apsorbirali maksimalan iznos raspoloživih sredstava te koliko to sve košta i isplati li se. Na primjeru natječaja za financiranje projekta iz strukturnih fondova, na radionici ćete imati priliku sudjelovati u procesu razrade ideje, osmišljavanja aktivnosti, definiranja ciljeva i ostalih bitnih dijelova projekta koji su dio prijavnog obrasca za apliciranje na natječaje za financiranje projekata iz strukturnih fondova EU.

Autor(i):

Mirela Miličević
CARNET
Croatia
Mirela Miličević je magistra ekonomije, smjera Menadžment. Tijekom višegodišnjeg rada u CARNET-ovom Uredu za administraciju i vođenje EU projekata, stekla je iskustvo u radu na projektnim prijavama te administriranju projekta financiranih kroz ESIF (pripremi financijskih i narativnih izvještaja), pripremi i razvoju projekata financiranih kroz druge financijske mehanizme dostupne javnim ustanovama u RH te iskustvo suradnje s partnerskim ustanovama unutar i izvan RH.

Maja Rakić
CARNET
Croatia
Maja Rakić, dipl.oec., radi kao Stručni suradnik u Uredu za administraciju i vođenje EU projekata. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U CARNET-u je uključena u provedbu projekata e-Upisi i e-Škole kroz aktivnosti praćenja i izvještavanja o nastalim troškovima i aktivnostima projekta.

Filip Kanižaj
CARNET
Croatia
Filip Kanižaj, mag. soc i mag. ethnol., zaposlen je u CARNET-ovom Uredu za administraciju i vođenje EU projekata gdje je stekao iskustvo u praćenju provedbe projekata financiranih kroz ESIF te u radu na projektnim prijavama za projekte financirane kroz ESIF. Dio je tima za upravljanje kvalitetom na projektu koji je osmislio sustav upravljanja kvalitetom te koordinira projektne partnere prilikom praćenja provedbe projektnih aktivnosti.

Ena Pereš
CARNET
Croatia
Ena Pereš, univ. bacc. soc. et comm., zaposlena u CARNET-ovom Uredu za administraciju i vođenje EU projekata. U CARNET-u je uključena u tim upravljanja kvalitetom i provedbu projekta e-Škole kroz aktivnosti praćenja i izvještavanja o nastalim troškovima i aktivnostima projekta.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Nije potrebno.

Procjena razine predznanja: Osnovna

Trajanje: 90 minuta

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC