Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Full Program »
Prezentacija
View File
pptx
76.9MB

Sa stilom do boljih ocjena!

Kao i proteklih godina i ove godine je u školi zadnji tjedan nastave održan projektni tjedan kojim želimo učenicima i učiteljima omogućiti opušteniji završetak nastavne godine. Pronašli smo scenarij učenja Koji je moj stil! međupredmetne teme učiti kako učiti koji smo prilagodili matematici, likovnoj kulturi i prirodi. Na matematici učenici upoznaju stilove učenja. Prvo izrađuju memory kartica za ponavljanje gradiva, zatim svaki učenik objašnjava drugim učenicima što trebaju nacrtati. U trećem zadatku uz pomoć predmeta ili vlastitog tijela prikazuju geometrijske likove. Zatim su pogledali film o stilovima učenja te ispunili online test kako bi otkrili kojem stilu pripadaju. Za likovnu kulturu prilagodili smo scenarij Otkrij svoj stil međupredmetne teme učiti kako učiti. Učenici su se susreli sa 4 načina rada i učenja umjetnika. Dijelimo ih na 4 tima. Teoretičari dobivaju slikarski zadatak povezan s kubizmom. Aktivisti snimaju performans. Mislioci slikaju koristeći se atmosferskom perspektivom. Pragmatičari izrađuju 3D rad u stilu secesije. Na kraju uspoređuju zadatke s ostalim timovima i zaključuju koji im je najzanimljiviji. Na prirodi učenike dijelimo u tri grupe koje se rotiraju. Vizualni stil proučava grafičke podatke, rješava zagonetke i problemski zadatak. Slušni stil gleda videozapis, odgovara na pitanja te rješava problemski zadatak, ali uz slušanje pjesme. Zatim čita citate o vodi koje pritom objašnjava. Tjelesni stil izvodi pokuse koji tematski prate aktivnosti učenika prethodnih skupina. Ispunjavanjem evaluacijskih listića ustanovili smo kako učenicima nedostaje više ovakvih sati u kojima bi se odmaknuli od standardne nastave ograničene zvonom, sati u kojima bi učenici bili kreatori nastave, a učitelji mentori.

Autor(i):

Draženka Kovačević
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Draženka Kovačević rođena je 2. ožujka 1968. godine u Osijeku. Diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija obavljala je poslove stručne voditeljice u parku prirode Kopački rit. U privatnoj gimnaziji Gaudeamus radila je u nastavi te sudjelovala na projektu škole u prirodi. Sudjelovala je i na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz kemije. Od 2007. godine stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice prirode, biologije i kemije. Radu škole doprinosi velikom angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Također, aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole, kao nastavnica STEM predmeta. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz kemije i redovito sudjeluje u županijskim i školskim natjecanjima. Aktivno sudjelovala na 18. i 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole", pod nazivom "Istražujem zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas te Ogledni sat "Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji". Godine 2018. na CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Šibeniku sudjeluje prezentirajući interaktivno izlaganje „Kako ispričati STEM priču?“, s kolegicom I. Mažar Marušić. 2019. godine sudjeluje na konferenciji kao jedan od autora rada "Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama". 2020. godine napreduje u zvanje učitelj mentor.

Ivana Mažar Marušić
Osnovan škola Dragutina Tadijanovića, Vukvoar
Croatia
Ivana Mažar Marušić diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gdje stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike, a bila je i voditeljica projektnog tima pilot-projekta e-Škole.

U proteklih nekoliko godina preuzima i ulogu stručnjaka za tehničku podršku te administratora za MDM sustav. Redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike.

Tamara Dević
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia
Tamara Dević rođena je 1. srpnja 1991. godine u Vukovaru. Diplomirala je 2016. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, smjer slikarstvo, gdje je stekla naziv magistra edukacije likovne kulture. Po završetku studija započela je stručno osposobljavanje u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. Nastavila je raditi u nastavi u OŠ Mitnica u Vukovaru, a zatim i kao pomoćnik u nastavi u Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić kao pomoćnik u nastavi. Od rujna 2019. stalna je zaposlenica OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu učiteljice likovne kulture gdje vodi izvannastavnu likovnu grupu i zadužena je za estetsko uređenje škole.

 

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC