Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Cijeli program »

Epidemije virusa

Cilj je upoznati građu virusa kroz virtualnu stvarnost koristeći VR naočale. Upoznati koncept matematičkog modeliranja koristeći se digitalnim alatima.

Zadani cilj će se postići kroz radionice i razmjenom ideja u skupinama i među skupinama.

Svaka skupina će proći kroz sve radionice.

1. Kako izgledaju virusi? – Upoznati građu virusa kroz virtualnu stvarnost koristeći VR naočale. 2. Koliko su virusi veliki? - Izračunati oplošje virusa (kugle) pomoću programa dinamičke geometrije. 3. „Bolest stajanja“ Potencije – Predstaviti najjednostavniji način širenja epidemije virusa. 4. Model širenja virusa korištenjem kockice - Grafički prikazati podatke. 5. Izrada kugle za kupanje koja pomaže u bori protiv virusa – Umetnuti fotografije ostvarenja aktivnosti na online zid Padleta. 6. Zašto kugle za kupanje pršte i pjene se? – Načiniti videozapis pokusa i izraditi digitalni pano na online zidu Padleta.

Autor(i):

Leopoldina Vitković
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia
Leopoldina Vitković rođena je u Našicama 1980. godine. Opću gimnaziju završila je u Našicama. Završila je studij na Filozofskom fakultetu i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica biologije. Projekt menadžerica je za izradu i provedbu EU projekata. Školska je koordinatorica međunarodnog projekta Eko - škole. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje biologije Osječko-baranjske županije. Redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama, državnim stručnim skupovima i županijskim skupovima kao predavač.

Branka Burazer
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia
Branka Burazer rođena je u Orahovici 1967. godine. Završila je srednju školu u Našicama, te maturirala kao Suradnik u nastavi. Završila je studij na Pedagoški fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica matematike. Od 2004. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje matematike Osječko-baranjske županije. Redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama, državnim stručnim skupovima i županijskim skupovima kao predavač.

Ksenija Orešković
Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Croatia
Ksenija Orešković rođena je u Osijeku 1973. godine. Završila je Matematičko-prirodoslovnu gimnaziju u Našicama. Završila je Filozofski fakultet – pedagogijske znanosti u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave. Radi u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice kao učiteljica razredne nastave. Od 2016. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje razredne nastave Osječko-baranjske županije. Redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama, državnim stručnim skupovima i županijskim skupovima kao predavač.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja: Rad na računalu

Procjena razine predznanja: Srednja

Trajanje: 90 minuta

 

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC