Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
5.8MB

Mrežni alat Tinkercad

Arduino je jednostavna i praktična platforma kojom se može izraditi mnoštvo projekata iz STEM područja. Aplikacija Tinkercad https://www.tinkercad.com/ omogućava simulaciju rada uređeja temeljenog na platformi Arduino. Ako imamo ideju, no nismo sigurni kako će uređaj raditi, ili nam nedostaju dijelovi možemo koristiti mrežni simulator za Arduino. Aplikacija Tinkercad prikladna je za rad na daljinu u svrhu vježbanja, ponavljanja i formativnog vrednovanja učenika. Tinkercad radi u oblaku, a besplatno je dostupan svima. Potrebna je registracija, no može se registrirati i preko neke od društvenih mreža. Na ovoj radionici predstavit će se mogućnosti simulatora, izgled sučelja, organizacija sučelja, kako spajati komponente s Arduinom, kako kodirati, pokrenuti simulaciju, spremiti projekt, poslati link na projekt. Pokazat će se kako oformiti razred te pregledavati i ispravljati učeničke projekte. Polaznici će isprobati simulator. Izradit će simulaciju treperenja LED diode i simulaciju miješanja boja pomoću RGB diode upravljane Arduinom, te poslati link napravljene simulacije. Polaznici će naučiti kako svoj projekt podijeliti, te napraviti svoj razred u kojem mogu provjeravati učeničke projekte. Napredniji polaznici moći će samostalno napraviti simulaciju uređaja temeljenog na Arduinu.

Mirjana Malarić
Srednja škola Jelkovec
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC