Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
2.4MB

Loomen i Discord u hibridnoj nastavi

Interaktivnim izlaganjem pokazat ćemo kao koristiti Discord platformu za gaming i sustav Loomen u hibridnoj nastavi na primjerima iz prakse. Izrada projektnih zadataka, vrednovanje, suradničko učenje (izrada zajedničke prezentacije), međupredmetna suradnja (hrvatski jezik i informatika), korištenje Loomen resursa za razne aktivnosti (npr. debata)

Renata Pintar
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Croatia

Barbara Knežević
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC