Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
1,007KB

Kako upravljati udžbenicima kroz CARNET sigma sustav?

Kroz ovo interaktivno izlaganje prikazat će se jedan od novih primjera digitalizacije procesa u školama - evidencija i zaduživanje udžbenika učenicima kroz CARNET sigma sustav. U 10-tak minuta prikazat će se proces upravljanja udžbenicima - od dodjele udžbenika učenicima, zaduživanja i razduživanja udžbenika do ispisa izjave/reversa o preuzimanju udžbenika. Na kraju izlaganja sudionici će biti u mogućnosti postavljati pitanja.

Mihael Vugrinec
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Croatia

Marko Lovrić
INFODOM d.o.o.
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC