Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6 »
Prezentacija
View File
pptx
7.2MB

Beatlemanija u 21.stoljeću

U interaktivnom izlaganju predstaviti ću upotreba digitalnih alata: Avatar Maker, Padlet, HumOn, Chrome Music Labu i Book Creator. Prikazati ću projekt o popularnoj grupi The Beatles koju su učenici upoznali na nastavi glazbene kulture na malo drugačiji način. Izrađivali su avatare prema fotografijama članova, oživljavali poznate melodije u digitalnim alatima za stvaranje glazbe kao što su HumOn i Chrome Music Lab. Na primjeru Padleta prikazati ću kako se u hibridnoj ili online nastavi mogu uključiti svi učenici i zajednički surađivati na virtualnoj ploči. Raznolikost digitalnih alata u nastavi stvara svakodnevne nove prilike za učenje i poučavanje.

Pina Žilić
Osnovna škola Ludina i Osnovna škola Zorke Sever
Croatia

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC