Skip to main content
23. CARNET-ova konferencija za korisnike CUC 2021

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2021, Nove prilike; ISBN 978-953-6802-90-6

Glazbena umjetnost na daljinu - izazovi digitalnog oblika nastave
Ivana Petravić, Ozana Bijelonjić, Marko Majstorović

Inovativni pristup poučavanju na daljinu upotrebom umjetne inteligencije
Tomislav Bronzin, Brigita Prole, Klaudio Pap

Kritička digitalna pedagogija
Klara Bilić Meštrić

Primjena IKT tehnologije u eTwinning projektu „ Što sve možemo učiniti sa sjemenkama i plodovima?“
Martina Čiček, Diana Vlahović

Zelena informacijska tehnologija u službi održivog razvoja
Nataša Magdalenić, Iva Naranđa

 

Privacy Policy

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC